II Ostródzkie Warsztaty Gospel

Plakat warsztatów Gospel

 

Piotr Nazaruk - dyrygent, kompozytor i multiinstrumentalista.
Od 1993 roku jest liderem pop-gospelowej formacji TGD (Trzecia Godzina Dnia) i współtwórcą repertuaru tego zespołu. Jest także instruktorem warsztatów chóralnych, dyrygent 1000-osobowego chóru Festiwalu Nadziei (Warszawa 2014). Od 1999 roku jest również wykładowcą śpiewu zespołowego na Wydziale Sztuki Lalkarskiej warszawskiej Akademii Teatralnej.

Autor aranżacji, prowadzący zespoły wokalne w koncertach telewizyjnych, współpracujący z Elżbietą Skrętkowską, Natalią Kukulską, Adamem Sztabą i Zygmuntem Kuklą.

Wielokrotnie nagradzany: festiwal „Boska Komedia” (Kraków 2008), „Dwa Teatry” (Sopot 2004, 2008), XIV Edycja Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Autor muzyki teatralnej.

Jest członkiem zespołu Anny Marii Jopek, uczestnikiem nagrań albumów z Patem Metheny, Makoto Ozone i Gilem Goldsteinem.

Kamila Pałasz - wokalistka, kompozytorka, pedagog.
Jest absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, specjalność wokalistyka jazzowa. Od kilku lat solistka chóru TGD. Jej głos można usłyszeć na płytach m.in Grupa Mojego Brata, Krzysztof Szczypuła, KAWA. Jest instruktorką warsztatów wokalnych i gospelowych. Gościnnie koncertuje z wieloma zespołami na terenie całego kraju.
Jej cechą jest zarażanie innych entuzjazmem i pasją do muzyki.

Chór TGD (Trzecia Godzina Dnia) - jeden z najbardziej znanych i najdłużej działających zespołów w Polsce wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem, z którego repertuaru korzysta wiele grup muzycznych, a „tegiedowe” psalmy są śpiewane na spotkaniach wspólnot chrześcijańskich w całym kraju.

Do tej pory zespół nagrał 9 albumów, 3 koncerty telewizyjne (TVP i Religia TV) i 3 radiowe (PR „Trójka”). Brał udział w wielu festiwalach muzycznych (S.O.S, Sopot Festival), produkcjach płytowych i telewizyjnych współpracując m.in. z : Elżbietą Skrętkowską, Mieczysławem Szcześniakiem, Grażyną Łobaszewską, Adamem Sztabą i grupą DeMono. Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop-gospel. Nie jest jednak próbą kopiowania muzyki afroamerykańskiej, ale wynikiem łączenia różnych inspiracji i poszukiwania własnego stylu. Dzisiejsze brzmienie grupy tworzy dwudziestoosobowy chór, zespół instrumentalny i grono solistów. Repertuar zespołu opiera się na kompozycjach dyrygenta – Piotra Nazaruka.

TGD to nie tylko zespół muzyczny, ale też wspólnota, dosyć wyjątkowa, ponieważ tworzą ja ludzie reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie. Koncerty grupy są nie tyle formą prezentacji artystycznej, co „ubraną w dźwięki” modlitwą.

17 MAJA 2015 godz. 19.00
KONCERT FINAŁOWY Z UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW GOSPEL
AMFITEATR W OSTRÓDZIE

wstęp WOLNY

Plan II Ostródzkich Warsztatów Gospel 16-17 maja 2015

Sobota 16 maja 2015
Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie

09:00 – 09:30 - rejestracja uczestników
09:30 – 11:00 - warsztaty I sesja
11:00 – 11:30 - przerwa na kawę, herbatę
11:30 – 13:00 - warsztaty II sesja
13:00 – 14:30 - przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 - warsztaty III sesja
16:00 – 16:30 - przerwa na kawę, herbatę
16:30 – 18:00 - warsztaty IV sesja

Niedziela 17 maja 2015
Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie

10:00 – 11:30 - warsztaty V sesja
11:30 – 12:00 - przerwa na kawę, herbatę
12:00 – 14:00 - warsztaty VI sesja
14:00 – 15:30 - przerwa obiadowa
16:00 – 17:00 - przygotowania w garderobach amfiteatru
ok. 15:30 – 17:00 - próba muzyków (amfiteatr)
ok. 17:00 – 18:30 - próba generalna chóru (amfiteatr)
19:00 – KONCERT FINAŁOWY (amfiteatr)

Miejsce Koncertu Finałowego: Amfiteatr w Ostródzie
Strój koncertowy: na Koncercie Finałowym wykonawców obowiązuje czarny strój!!!

Kontakt: Lucyna Węgier

Lucyna Węgier
Koordynator projektu
gospel@ichthys.pl
tel. 793121122

17 MAJA 2015 godz. 19.00
KONCERT FINAŁOWY Z UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW GOSPEL
AMFITEATR W OSTRÓDZIE

wstęp WOLNY


Wpisowe 50 PLN, po 01 maja 2015 60 PLN

Warsztaty Gospel dla dzieci
Wpisowe 30 PLN, po 01 maja 2015 40 PLN
Warunkiem uczestnictwa w II Ostródzkich Warsztatach Gospel jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto:
Fundacja Ichthys Bank MILLENNIUM 96 1160 2202 0000 0000 2665 4288

W tytule proszę wpisać: Imię i nazwisko oraz II Ostródzkie Warsztaty Gospel.
W dniu rejestracji potrzebny będzie do okazania dowód wpłaty, w przypadku braku zgłoszenie będzie anulowane.

Zgłoszenie na warsztaty:
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, swój adres zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu.

Zgłoszenie proszę wysłać na adres gospel@ichthys.pl z dopiskiem: "Upo­waż­niam orga­ni­za­to­rów II Ostródz­kich Warsz­ta­tów Gospel do prze­twa­rza­nia moich danych oso­bo­wych na potrzeby orga­ni­za­cji Ostródz­kich Warsz­ta­tów Gospel.”

17 MAJA 2015 godz. 19.00
KON­CERT FINA­ŁOWYUCZEST­NI­KAMI WARSZ­TA­TÓW GOSPEL
AMFI­TE­ATROSTRÓ­DZIE

wstęp WOLNY