Kontakt

Fun­da­cja ICHTHYS

ul. Jana III Sobie­skie­go 9
14–100 Ostró­da
Pol­ska

kom. 735 209 560
e‑mail: biuro@ichthys.pl