Kontakt

Fun­da­cja ICHTHYS

ul. Jana III Sobie­skiego 9
14–100 Ostróda
Pol­ska

tel./fax: (+48) 89 6460820
kom. 795 535 063
e-mail: info@ichthys.pl

 

kontakt