III Ostródzkie Warsztaty Gospel

Baner warsztatów Gospel

 

 Gabriela Gąsior - wokalistka, autorka tekstów i muzyki, instruktor gospel, nauczyciel śpiewu. Absolwentka Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach - specjalność: wokalistyka jazzowa. Trener wokalny w I edycji telewizyjnego show "Bitwa na głosy" w drużynie braci Golec. Muzyką zajmuje się od dziecka. Podróż z gospel rozpoczęła w wieku 14 lat w Przemyskim Chórze Gospel i trwa ona do dziś. Na swoim koncie ma wydany, autorski album gospel „Bez Ciebie nie ma mnie”, który ukazał się w marcu 2014 roku oraz nowy album świąteczny „Narodził się Jedyny Król” (2015). Występowała w opolskim amfiteatrze podczas koncertu Superdebiuty 2014 r. poświęconego twórczości Czesława Niemena, wykonując utwór „Obok nas”. Współpracowała m.in. z Beatą Bednarz, Andrzejem Lampertem, Golec uOrkiestrą. Współpracuje z gospelowymi chórami, prowadzi warsztaty muzyki gospel w kraju i za granicą. W lipcu 2016 wraz z zespołem Holy Noiz była jedną z wykonawców podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Adam Kosewski – aranżer, kompozytor, pianista, wokalista, pedagog. Z wyróżnieniem ukończył studia w Instytucie Jazzu w Akademii im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie kompozycji i aranżacji oraz w 2011 roku podyplomowe studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest doktorantem Akademii Muzycznej w Katowicach w zakresie kompozycji. Od października 2009 wykłada na studiach niestacjonarnych w Instytucie Jazzu, prowadząc zajęcia m.in z aranżacji komputerowej, dyrygowania i zespołów wokalnych. Od 2012 roku prowadzi także zespół wokalny w klasie piosenki estradowej w Państwowej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach.

Jego pasją jest pisanie muzyki i prowadzenie dużych zespołów, w szczególności orkiestr symfonicznych i chórów gospel. Jest instruktorem warsztatów gospel (do tej pory m.in. w Olsztynie, Gliwicach, Opolu, Rybniku). Współpracuje z wieloma artystami i ośrodkami kultury, dla których pisze aranżacje. Koncertuje z wieloma zespołami na terenie kraju i za granicą. Grał z Ronem Kenoly i Trzecią Godziną Dnia. Jest autorem aranżacji i dyrygentem orkiestry smyczkowej Sela Music, która wzięła udział w nagraniach płyty TGD „Liczy się każdy dzień”. Był także instruktorem wokalnym w programie TVP2 „Bitwa na głosy” współpracując z drużynami Haliny Mlynkovej i Edyty Górniak.
Łącząc pasję do muzyki oraz umiejętność współpracy z ludźmi Adam chce, aby jego życie i twórczość były inspiracją dla innych do poznawania i uwielbienia Stwórcy.

Holy Noiz - grupa muzyków współpracujących ze sobą od kilkunastu lat. Wspólnie występowali na wielu międzynarodowych festiwalach muzyki gospel, akompaniując takim artystom jak m.in.: Mieczysław Szcześniak, Beata Bednarz, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Anna Szarmach, Ewa Uryga, Andrzej Lampert, David Daniel, Peter Francis, Solomon Facey, Jnr. Robinson, Karen Gibson, Ruth Waldron, Brian Fentress, chór Gospel Joy, Konin Gospel Choir. Chociaż wywodzą się z różnorodnych środowisk muzycznych (jazz, soul, rock, reggae, pop) to właśnie w gospel następuje fuzja tych fascynacji i radość ze wspólnego muzykowania. Zespół obecnie współtworzą: Dorota Zaziąbło - instrumenty klawiszowe, Łukasz Zając – perkusja, Wojciech Gąsior- gitara basowa, kierownictwo muzyczne zespołu Robert Zając – gitara, Olaf Węgier – saksofon.

BBC - spotkali się 6 lat temu w klasie wokalistyki estradowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach i tam zaczęli współpracę z nauczycielem, Adamem Kosewskim - kompozytorem, aranżerem, wokalistą i pianistą.
Obecnie jest to grupa młodych wokalistów, którzy na co dzień uczą się, studiują, pracują lub wychowują dzieci. Osobno prezentują rożne gatunki muzyki, odnoszą liczne sukcesy jako soliści, lecz razem tworzą świetnie zgrany zespół, śpiewający przede wszystkim muzykę gospel.
Angażują się w życie artystyczne Śląska. Można ich usłyszeć podczas Międzynarodowego Silesia Gospel Festiwal w Rybniku, gdzie występowali m.in. z Jnr'em Robinson'em - jednym z najbardziej popularnych i szanowanych wokalistów gospelowych w Wielkiej Brytanii. Zespół jest laureatem Festiwali Anglosong oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalistów Estradowych Urban Tunes. Był także gościem specjalnym Międzynarodowego Festiwalu Krefelder Gospel Festiwal w Niemczech w 2014 r. Mają nadzieję, że już niebawem rozpoczną pracę nad autorską płytą z muzyką gospel.

Plan III Ostródzkich Warsztatów Gospel 10-11 września 2016

Sobota 10 września 2016
Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie
09:00 – 09:30 - rejestracja uczestników
09:30 – 11:00 - warsztaty I sesja
11:00 – 11:30 - przerwa na kawę, herbatę…
11:30 – 13:00 - warsztaty II sesja
13:00 – 14:30 - przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 - warsztaty III sesja
16:00 – 16:30 - przerwa na kawę, herbatę…
16:30 – 18:00 - warsztaty IV sesja

Niedziela 11 września 2016
Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie

10:00 – 11:30 - warsztaty V sesja
11:30 – 12:00 - przerwa na kawę, herbatę…
12:00 – 14:00 - warsztaty VI sesja
14:00 – 15:30 - przerwa obiadowa

Amfiteatr, ul. Adama Mickiewicza 22 w Ostródzie
12:00 – 13:30  - próba Holy Noiz
13:30 – 14:15  - próba BBC + Holy Noiz
ok. 15:30 – 17:00 - próba generalna chórzystów
16:45 - 17:20 - próba generalna chórzystów + dzieci
18:00 – KONCERT FINAŁOWY
wstęp WOLNY

Strój koncertowy: na Koncercie Finałowym wykonawców obowiązuje czarny strój, a dzieci kolorowa elegancja :)

Kontakt:
Lucyna Węgier Lucyna Węgier
Koordynator projektu
gospel@ichthys.pl
tel. 793 121 122 

Warsztaty dla dorosłych oraz dzieci od 12 roku życia
Wpisowe 50 PLN, po 01 września 2016 60 PLN

Warsztaty dla dzieci od 4-12 roku życia
Wpisowe 20 PLN, po 01 września 2016 30 PLN

Warunkiem uczestnictwa w III Ostródzkich Warsztatach Gospel jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto:

Fundacja Ichthys
Bank MILLENNIUM
96 1160 2202 0000 0000 2665 4288

W tytule proszę wpisać: Imię i nazwisko + gospel III.

W dniu rejestracji potrzebny będzie do okazania dowód wpłaty!

Zgłoszenie na warsztaty: Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, swój adres zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu.
Zgłoszenie można przesłać

  1. na adres gospel@ichthys.pl z dopiskiem: "Upo­waż­niam orga­ni­za­to­rów III OSTRÓDZ­KICH WARSZ­TA­TÓW GOSPEL do prze­twa­rza­nia moich danych oso­bo­wych na potrzeby orga­ni­za­cji Ostródz­kich Warsz­ta­tów Gospel”
  2. przez stronę Face­bo­oka: OSTRÓDZ­KIE WARSZ­TATY GOSPEL

Infor­mu­jemy, iż dla osób spoza Ostródy będzie moż­li­wość noc­legu. Jeśli potrze­bu­jesz zakwa­te­ro­wa­nia, pro­simy o kon­takt, posta­ramy się pomóc :)

Cena warsz­ta­tów obej­muje: warsz­taty, cie­płe i zimne napoje oraz słod­kie poczę­stunki pod­czas przerw. Dla wszyst­kich uczest­ni­ków warsz­ta­tów otrzy­ma­li­śmy rabat do pobli­skiego baru Ostró­dziak, w któ­rym może­cie smacz­nie zjeść w cza­sie prze­rwy obia­do­wej :)

Kon­takt:
Lucyna Węgier Lucyna Węgier
Koor­dy­na­tor pro­jektu
gospel@ichthys.pl
tel. 793 121 122