Contact

 

Fun­da­cja ICH­THYS

ul. Jana III Sobie­skie­go 9
14–100 Ostro­da
Pol­ska

mob. 735 209 560
e‑mail: info@ichthys.pl