Święta z historią biblijną 2014

ŚzHB - logo_transparent

 

Bardzo serdecznie witam wszystkich tych, którzy w tym radosnym, przedświątecznym czasie pragną obdarowywać najmłodszych biblijną historią narodzin Pana Jezusa, zawartą w małej, kolorowej książeczce.
To prawdziwe, jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które dokonało się ok. 2000 lat temu, nie jest bajką, legendą czy mitem. Historia narodzenia Pana Jezusa to wypełnienie Bożej obietnicy, przekazanej nam, ludziom poprzez proroków:

…Pan sam da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nada mu imię Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami(Księga Izajasza 7,14).

Po raz kolejny z ogromną radością przekazuję tę wspaniałą, pięknie zilustrowaną historię do rąk najmłodszych.
Moją modlitwą jest, aby jak najszybciej odkryły w Panu Jezusie swojego Króla i Zbawiciela, aby uwierzyły.

Nelly Cenian

Nelly Cenian

Do wzięcia udziału w akcji zachęcamy wszystkich (kościoły, organizacje, firmy i osoby prywatne), którzy w okresie przedświątecznym organizują odwiedziny lub spotkania – wigilijki dla najmłodszych (hospicja, szpitale, domy dziecka, świetlice środowiskowe…), a podczas tych spotkań mają możliwość i pragnienie obdarowywać dzieci kolorowymi książeczkami zawierającymi biblijny przekaz historii narodzin Pana Jezusa.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w akcji i podanie ilości potrzebnych książeczek:
    • zgłoszenie telefoniczne: 784 621 194 lub 89 646 08 20
    • zgłoszenie e-mail: info@ichthys.pl
  2. Dokonanie wpłaty w wysokości 1,50 zł. za każdy zamówiony egzemplarz książeczki (opłata ta zawiera częściowy koszt produkcji i przesyłki).
    W wyjątkowych sytuacjach książeczki można otrzymać bezpłatnie.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Fundacja ICHTHYS
96 1160 2202 0000 0000 2665 4288
z dopiskiem: Święta z Historią Biblijną 2014